You are here

VEREJNÁ SÚŤAŽ - Zabezpečenie údržby verejnej zelene – vyhrabávanie trávnatých plôch od opadaného lístia a iného komunálneho odpadu

Vytlačiť

VEREJNÁ SÚŤAŽ - Zabezpečenie údržby verejnej zelene – vyhrabávanie trávnatých plôch od opadaného lístia a iného komunálneho odpadu

20. jún 2011