You are here

Veľkokapacitné kontajnery

Vytlačiť

Veľkokapacitné kontajnery

11. február 2014

Od 1. marca 2014 začne Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, v spolupráci s OLO, a.s. opäť pristavovať veľkokapacitné kontajnery podľa harmonogramu. Dĺžka pristavenia VKK je 24 hodín. Kontajnery sú pristavované v pondelok a odvážané v utorok. Odpad mimo veľkokapacitných kontajnerov OLO, a.s. neodváža a ukladanie odpadu mimo kontajnerov je zakázané.

 

 

Prílohy: