You are here

Obnovme si námestie pred školou A.Dubčeka na Dlhých dieloch

Vytlačiť

Obnovme si námestie pred školou A.Dubčeka na Dlhých dieloch

8. február 2012

Obnovme si námestie pred školou A.Dubčeka na Dlhých dieloch

Poslanci miestneho zastupiteľstva na rokovaní 7. februára 2012 rozhodli, že mestská časť sa bude uchádzať o ďalšie finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Po minuloročnom revitalizovaní námestia Pribišova / Ľ.Fullu prichádza tentoraz na rad námestie pred školou A.Dubčeka, známe ako školské námestie.

Miestny úrad sa týmto obracia na všetkých občanov, aby zaslali svoje návrhy, námety a pripomienky čo by chceli aby sa na školskom námestí zmenilo, resp. čo by tam malo ešte pribudnúť. Svoje návrhy a pripomienky môžete zasielať do 20. februára 2012 na adresu dusan.koren@karlovaves.sk . Návrhy a pripomienky budú zhrnuté a predložené architektovi a poslancom z dôvodu spracovania projektu.

S hotovým projektom sa potom bude uchádzať mestská časť o pridelenie finančných prostriedkov na revitalizáciu námestia pred ZŠ A.Dubčeka. Veríme, že budeme s týmto projektom úspešní. Zdroje z fondov Európskej únie patria k najlacnejším zdrojom obnovy verejných priestranstiev, keďže sa predpokladá finančná spoluúčasť z rozpočtu mestskej časti vo výške 5-10 %, zvyšok bude hradiť Európska únia.

Teším sa na každý podnetný návrh a pripomienku. Prosíme stihnúť termín do 20. februára 2012 na vyššie uvedenú emailovú adresu.

S úctou,
Iveta Hanulíková, starostka