You are here

Obchodná verejná súťaž na výber dodávateľa pre obnovu cestnej siete

Vytlačiť

Obchodná verejná súťaž na výber dodávateľa pre obnovu cestnej siete

29. marec 2011
Obchodná verejná súťaž na výber dodávateľa pre obnovu cestnej siete v MČ Bratislava – Karlova Ves
 
V Bratislave, dňa 22.3. 2011.
 
                                                                             
Ing. Iveta Hanulíková                                                                   
starostka
 
Podmienky súťaže v prílohe.