You are here

Karlova Ves bude mať 258 nových prvákov

Vytlačiť

Karlova Ves bude mať 258 nových prvákov

13. marec 2012
Do základných škôl mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa zapísalo 258 nádejných budúcich prváčikov. Z toho 108 dievčat a 150 chlapcov. Najviac prvákov sa zapísalo na ZŠ Tilgnerova 14 - 106 zapísaných detí,  nasleduje ZŠ Majerníkova 62 - 66 detí, ZŠ Karloveská 61 - 61 detí, ZŠ Veternicova 20 - 25 detí. Je predpoklad, že z toho 7 zapísaných detí bude mať odklad povinnej školskej dochádzky. Zápisu sa zúčastnilo 14 detí s trvalým pobytom mimo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.