You are here

Daň z nehnuteľností 2011

Vytlačiť

Daň z nehnuteľností 2011

31. január 2011

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Karlova Ves oznamuje, že mestská časť Bratislava – Karlova Ves nevykonáva správu dane z nehnuteľnosti. Správu dane z nehnuteľnosti v Bratislave vykonáva samotné hlavné mesto Bratislava, konkrétne

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagoevova 9, P.O. BOX 76
850 05 Bratislava 55

Kontaktné údaje :

tel.: +421 2 593 569 54, +421 2 593 569 00 , odkazovač:+421 2 593 566 88
e-mailový kontakt: dane@bratislava.sk
telefonická linka na INFORMÁCIE: 59 356 9

Link na stránku Bratislavy tu: